Tin tức 1

Đặc biệt, BGĐ đề cao tinh thần làm việc cao cùng với trách nhiệm trong công việc của các thành viên FATI trong năm 2015 đã mang lại kết quả thành công vượt trội các mục tiêu và kế hoạch của công ty trong năm 2015. BGD chúc Thang Máy Phát Tiến sẽ nối tiếp thành công và phát triển bền vững trong các lĩnh vực kinh doanh.

Leave a Comment